inema
n

demand

Goeie film, denk je? Hij komt niet zomaar in de cinema.
Alleen als jij het écht wil!

Beslis zelf wanneer en waar je Psychobitch gaat bekijken. Met die info gaat de cinema aan de slag om bij een minimum aantal deelnemers jouw vertoning op maat te organiseren.

Privacyverklaring

Cinemaondemand.jeugdfilm.be is een platform van JEF. Als JEF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

JEF vzw
Timmerwerfstraat 40
2000 Antwerpen
tel. 03/303.43.10
info@jeugdfilm.be

 

Dienst waarop deze privacyverklaring betrekking heeft:

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de dienst ‘Cinema on demand’, te vinden op cinemaondemand.jeugdfilm.be.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

JEF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

JEF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor van persoonsgegevens: 

Contacten met e-mailadres en andere NAW gegevens worden bewaard tot 2 jaar en indien niet gebruikt verwijderd na het verstrijken van deze termijn. 

Overige contacten voor onze mailingen worden binnen 1 jaar verwijderd indien niet meer actief. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

JEF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JEF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

JEF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  JEF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld

adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytic
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: _utma 2 jaar

Cookie: Facebook
Facebook: reg_fb_gate, reg_fb_ref, datr,lsd)
Functie: Deze cookies worden alleen geplaatst indien je gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service.
Bewaartermijn: reg_fb_gate (eind van de sessie), reg_fb_ref (eind van de sessie), datr ( 6 maand ), lsd ( eind van de sessie)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@jeugdfilm.be.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van privacy.

 

Beveiliging van de gegevens

JEF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens op een veilige manier te behandelen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel indien die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen. 

 

Wijziging privacy statement

JEF kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

een project van

JEF

schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!Privacy verklaring & cookie policy

Instagram JEF
Facebook JEF

info@jeugdfilm.be